masuesu

ติดต่อสอบถาม

Japanese |English | Chinese | Thai

รอยยิ้มของความเอร็ดอร่อย

Maruesu
maruesu

เร่งพัฒนากิจการต่างประเทศโดยมีคำขวัญว่า “ก้าวจากเมืองซะไคไปสู่สากล”
วางรากฐานด้านการผลิตในประเทศไทย

บริษัท มารุเอส มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงอยู่ระหว่างเร่งพัฒนากิจการในต่างประเทศโดยมีคำขวัญว่า “ก้าวจากเมืองซะไคไปสู่สากล” ด้วยเหตุนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 บริษัทของเราจึงได้ตั้งสำนักงานขายในต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก และในเดือนมิถุนายน ปี 2016 เราได้ร่วมมือกับเครือ CP ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารในประเทศไทย เครือ CP คือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อประมาณ 10,000 สาขาทั่วประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทของเราส่งสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นจำนวน 6 ประเภทไปยังร้านค้าในเครือ CP ที่อยู่ตามชานเมืองของกรุงเทพมหานครจำนวน 2,000 สาขา

ในอนาคต บริษัทของเราวางแผนที่จะสร้างระบบการผลิตในประเทศเพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทย และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงด้านราคาด้วย ขณะนี้เราอยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งใหม่ย่านหมู่บ้านชาวประมงทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ปี 2017 เมื่อเปิดโรงงานแห่งใหม่นี้แล้ว ในเบื้องต้นบริษัทของเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารมาสอนงานให้แก่พนักงานคนไทยไปพร้อมๆกับการบริหารงาน และในอนาคต บริษัทของเราตั้งเป้าหมายที่จะให้คนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตด้วย

MARUESU

การยึดมั่นจริงจังเพื่อ “ความอร่อย”

บริษัทของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ ได้แก่ ปลาหมึกและสาหร่าย บริษัทของเราจึงใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผสมแป้งสาลีหรือเทคโนโลยีการยืดเนื้อปลาหมึก เป็นต้น โดยเฉพาะอาหารทอดนั้น บริษัทของเราก็เลือกสรรแป้งสาลี และน้ำมันที่ใช้ทอดอย่างเข้มงวด รวมทั้งยังควบคุมสภาพอากาศภายในโรงงานด้วย

เป้าหมายของบริษัทของเรา คือ การคำนึงถึงลูกค้า แล้วผลิตสินค้าที่มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทของเรายังดำเนินการตรวจสอบสินค้าหลากหลายขั้นตอน สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบเหล่านี้เท่านั้นที่เราจะส่งมอบแก่ลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเรายังได้นำระบบการตรวจสอบย้อนหลังแบบเฉพาะตัวเข้ามาใช้งาน เพื่อรักษาความ

maruesu maruesu

บริษัทมารุเอส

บริษัท มารุเอสของเราเริ่มกิจการในปี 1947 โดยเราเป็นร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายทสุคุดะนิ (อาหารทะเลหมักซอสโชยุและเหล้ามิริน) ดำเนินธุรกิจกันเองในครอบครัว ในปัจจุบันเราพัฒนามาจำหน่าย “ขนมขบเคี้ยว” ประเภทปลาหมึก และสาหร่ายที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะตัว นอกจากการจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่น บริษัทของเรายังส่งออกสินค้าคุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นไปยังไต้หวัน ฮ่องกง อเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อขยายเส้นทางการตลาดทั่วโลก บริษัทของเรายังได้ตั้งสำนักงานขายในต่างประเทศในปี 2015 ปัจจุบันบริษัทของเรากำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศดังกล่าว

บริษัท ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อบริษัท บริษัทมารุเอส
รายละเอียดธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว (ขนมขบเคี้ยวทำจากปลาหมึก, ขนมขบเคี้ยวทำจากปลา, ขนมขบเคี้ยวทำจากสาหร่าย
ประธานบริษัท นายโทชิโร ทานากะ
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2499
เงินลงทุน 10,000,000 เยน
ที่อยู่ 86-1 เคนะ-โจ, นาคะ-คุ, ซะไค-ชิ, เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81-72-274-0888
โทรสาร +81-72-273-1400
Corporate Philosophy

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจของเราคือ การส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีรสชาติเอร็ดอร่อย ซึ่งผลิตจากผลผลิตทางทะเล และผลผลิตทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นจากลักษณะเฉพาะ และสภาพแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นที่ห้อมล้อมไปด้วยท้องทะเล การส่งมอบสินค้าดังกล่าว เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และจะทำให้บริษัทของเราเป็นบริษัทระดับโลกได้อย่างแท้จริง และทำให้สังคม พนักงาน และคนในครอบครัวทุกคนมีความสุข และมีเหลือเผื่อใช้อีกด้วย

แม้เพียงคนเดียวก็สามารถทำให้อีกหลายคน “มีรอยยิ้มของความเอร็ดอร่อย” ได้ สิ่งนี้ถือเป็นความสุขอันเปี่ยมล้นของชาวมารุเอส และเป็นเป้าหมายหนึ่งของบริษัทของเรา จากนี้ไปพวกเราก็จะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และใส่ใจกับรสชาติของอาหารอย่างที่เคยทำมา รวมทั้งจะศึกษาค้นคว้าผลิตสินค้าที่มีรสชาติตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วย

Stable supply through a proprietary production management system

การส่งมอบความปลอดภัยด้วยระบบบริหารจัดการการผลิตแบบเฉพาะ

บริษัทของเราได้นำระบบบริหารจัดการการผลิตแบบเฉพาะเข้ามาใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายงานการผลิตทั้งหมด และเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องทอดอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของขั้นตอนการทอด
นั้นมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เกิดจากแนวคิดอันหลากหลาย สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

Assured food safety and security through information sharing

การรักษาความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยการแชร์ข้อมูลร่วมกัน

นอกจากโรงงานเดิมในเมืองซะไคแล้ว บริษัทของเรายังทำการผลิตที่โรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นในนิคมเทคโน – สเตจ เมืองอิซุมิ ในปี 2017 ด้วย เราเชื่อมโยงข้อมูลของโรงงานแห่งแรก โรงงานแห่งที่ 2 สำนักงานขายที่โตกียว และซัพพลายเออร์เข้าด้วยกันโดยใช้ระบบ VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) แล้วแชร์ข้อมูลการผลิต และการขายร่วมกันเพื่อคงความปลอดภัยของสินค้า

MARUESU
contact

ติดต่อสอบถาม

เรายินดีตอบรับคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สินค้าอาหารตัวอย่าง รวมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน กรุณาติดต่อเข้ามายังบริษัทของเราได้อย่างเต็มที่